Monday, November 3, 2008

LAPORAN LDP KALI KE TIGA

Kursus LDP kali ke tiga telah diadakan pada 17 Ogos 2008 bertempat di Makmal Komputer SK Bakong. Kursus bertajuk PENGURUSAN KURIKULUM DAN KO KURIKULUM YANG BERKESAN. Kursus di sampaikan oleh 2 orang pensyarah Institud Perguruan Kota Bharu.

Tuesday, June 17, 2008

LAPORAN LDP KALI KE DUA

Tajuk : KURSUS APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2008
Tarikh: 31 Mei 2008 (Sabtu)
Masa : 8.00 pagi hingga 4.00 petang
Tempat : Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bakong
Penceramah : En. Ghazali (SM AGAMA TOK BACHOK)
Bilangan Peserta : 26 orang Guru SK Bakong
Objektif Kursus:
1. Memantapkan pelaksanaan P&P melalui teknologi maklumat di sekolah.
2. Meningkatkan pengentahuan dan kemahiran pedagogi melalui beberapa program teknologi maklumat.
3. Membina program melalui perisisn Power Point untuk P&P

Metadologi kursus : 1. Ceramah
2. Bengkel
Peralatan dan bahan kursus
1. 1 rim kertas A4
2. 26 buah komputer dan note book
3. 1 korak white board marker

Perbelanjaan: RM 10 X 26 peserta X 1 hari = RM 126.00

Penilaian Kursus
1. Penceraman menyampaikan ceramah dengan bantuan LCD dan power point selain menggunakan papan putih.
2. Sesi bengkel mendapat kerjasama dari semua peserta
3. Penggunaan komputer dalam kursus dapat meningkatkan kemahiran.
4. Sesi kursus berjalan lancar dan selesa
5. Makan minum peserta sangat memuaskan
6. Sesuai untuk digunakan kemahiran kursus dalam P&P

Disediakan oleh: Hj. Muhamad Nubli Bin Talib
Penyelaras LDP Sk. Bakong

Thursday, May 15, 2008

FOTO KURSUS LDP

EN. MOHD. RADZI B ISMAIL
(Pensyarah Institut Perguruan Kota Bharu)
Para Peserta Kursus LDP kali pertama
Terima kasih cikgu

LAPORAN LDP KALI PERTAMA

Tajuk : Kursus Peningkatan Profesionalisme Keguruan 2008
Tarikh: 10 Mei 2008
Masa : 8.00 pagi hingga 4.00 petang
Tempat : Makmal Komputer Sekolah Kebangsaan Bakong
Penceramah : En. Mohd Radzi Bin Ismail ( Pensyarah Institut Perguruan Kota Bharu Kelantan)
Bilangan Peserta : 26 orang Guru SK Bakong
Objektif Kursus:
1. Mewujudkan kesedaran diri terhadap peranan sebagai guru dalam konteks dan tanggungjawab dalam sistem pendidikan
2. Menterjemah peranan dan profesional keguruan dalam amalan yang membawa kepada pencapaian matlamat pendidikan secara efektif
3. Memahami konsep keguruan dan memainkan peranan sebagai pemimpin sekolah
4. Membuat penilaian kendiri dan memperbaiki profesion keguruan di sekolah

Metadologi kursus : 1. Ceramah
2. Bengkel
Peralatan dan bahan kursus
1. 26 keping file poket
2. 20 helai kertas mahjung
3. 5 set marker
4. 1 kotak white board marker
5. 26 keping kad manila
6. 1 rim kertas A4

Perbelanjaan: RM 12 X 26 peserta X 1 hari = RM 312.00

Penilaian Kursus
1. Penceraman menyampaikan ceramah dengan bantuan LCD dan power point selain menggunakan papan putih.
2. Sesi bengkel mendapat kerjasama dari semua peserta
3. Peserta mahu penceramah menyediakan bahan bercetak
4. Sesi kursus berjalan lancar dan selesa
5. Makan minum peserta sangat memuaskan
6. Menepati dan sesuai untuk digunakan dalam bidang keguruan

Disediakan oleh: Hj. Muhamad Nubli Bin Talib
Penyelaras LDP Sk. Bakong